úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín
Domů » Ponuka » Pozemné komunikácie » Recyklácia za studena

Opätovné spracovanie vrstiev vozoviek za studena

Rekonštrukcia komunikácií býva spojená s nemalými nákladmi, ktoré zaťažujú rozpočet investora. Najprv sa pri rekonštrukcii komunikácie rozoberie časť vozovky, resp. sa odstránia porušené konštrukčné vrstvy, a tie sa nahradia novými. To je spojené so značným presunom materiálov a pomerne dlhou dobou výstavby, počas ktorej je komunikácia mimo prevádzku.

Naša spoločnosť sa venuje už niekoľko rokov technológii opätovného spracovania vrstiev vozoviek za studena na mieste, pri ktorej sa maximálne využijú miestne materiály, skráti sa doba rekonštrukcie a znížia sa náklady.

Pred vlastnou rekonštrukciou je vždy potrebné poznať aký je súčasný stav vozovky a akému zaťaženiu bude vozovky vystavená. Naša spoločnosť dokáže zaistiť diagnostiku vozovky a navrhnúť tak novú skladbu vozovky. Počas návrhu vždy uvažujeme s možnosťou využitia recyklácie existujúcich vrstiev vozovky.

Realizácia následne prebieha v týchto krokoch. Po odstránení asfaltového krytu sa rozfrézujú konštrukčné vrstvy, následne sa reprofilujú do požadovaných sklonov a výšok.

Na takto pripravený povrch sa nadávkuje spojivo podľa receptúry. Recyklérom sa vykoná premiešanie, a následne sa zmes prerovná do projektom stanovených výšok a sklonov. V nami realizovaných projektoch takáto vrstva slúži ako horná podkladná vrstva. V niektorých prípadoch býva na túto vrstvu aplikovaný iba emulzný náter s posypom a slúži ako vrstva krytu vozovky.

Rýchly kontakt

+421 911 903 667