úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín

Pozemné komunikácie

Máme skúsenosti s úpravou zemín na diaľniciach, vozovkách všetkých tried dopravného zaťaženia a prístupových staveniskových komunikáciách. Realizujeme tiež technológiu opätovné spracovanie vrstiev vozoviek za studena na mieste, kde sa maximálne využijú miestne materiály a skráti sa doba výstavby.

úprava zemín na pozemných komunikáciách

Železničné stavby

Máme skúsenosti s úpravou zemín na koridoroch a tiež so špecifickou organizáciou stavebných prác pri rekonštrukcii železničných koridorov. Vo všetkých krajinách, kde tieto práce realizujeme, disponujeme potrebnými povoleniami pre vstup do koľajiska.

výstavba železnice

Komerčné projekty

Máme skúsenosti s budovaním technologických komunikácií a plôch pre zariadenie staveniska, ktoré sú potrebné pre bezproblémovú realizáciu stavebných prác. Tieto môžu byť po dokončení diela s minimálnymi nákladmi odstránené.

komerčné a priemyselné zóny