úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín

Pozemné komunikácie – úprava zemín

Pozemné komunikácie – recyklácie

Priemyselné a komerčné objekty

Železničné stavby

Naša technika spĺňa tie najnáročnejšie požiadavky
Kontakt
RTON Stabilizácie spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 320
038 41 Košťany nad Turcom
tel: +421 911 903 667