úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín
Domů » Ponuka » Pozemné komunikácie

Úprava zemín

Pre úpravu a stabilizáciu používame vápno, cement alebo hydraulické cestné spojivá. Výber závisí od typu zeminy a požadovaných parametrov na upravenej vrstve resp. jej použitím v zemnom telese.

Recyklácia za studena

Pri použití technológie opätovného spracovania vrstiev vozoviek za studena na mieste, sa maximálne využijú miestne materiály, skráti sa doba rekonštrukcie a znížia sa náklady spojené s rekonštrukciou.

 

RTON - kompletný servis pre úpravu zemín

  • Úprava zemín spojivami

  • Stabilizácia zemín
  • Opätovné spracovanie vrstiev vozoviek za studena na mieste

  • Spätné zásypy výkopov inžinierskych sietí s využitím recyklovaných zemín

  • Príprava variantných riešení s cieľom optimalizovať náklady

  • Konzultácia počas prípravy projektov a realizácií

  • Kontrola kvality vykonávaných prác

Prenájom stroja greder Volvo G930

Poskytujeme stroj greder Volvo G930 s laserovým systémom Trimble 2D (možnosť rozšírenia na 3D). Pre viac informácií nás kontaktujte.

   

Rýchly kontakt

+421 911 903 667